Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Aşağıda da tabloda verildiği üzere başarı puanı 50’dir. Yani sorumluluk sınavında 50 aldığınızda başarılı olmuş oluyorsunuz

Puanla değerlendirme Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

lise Puan ve Not Karşılıkları