Üye Ol

Oturum aç

Forgot Password

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, Soru sormak için giriş yapmalısınız..

Sorry, you do not have a permission to add a post.

Bir sorun mu var?

Sorunu Sor Cevabını Al!
Bilgi sahibi olan insanları, ihtiyacı olan insanlara bağlamak, insanları farklı bakış açılarıyla bir araya getirmek, böylece birbirlerini daha iyi anlamaları ve herkesi bilgilerini paylaşmalarına yetki vermek istiyoruz.

16- Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Günaydın” diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir?. C) Dikkatli iletişim nasıl olur? D) Olumlu iletişim nasıl başlar? 17- Ders anlatırken kendi aranızda konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda verilen örnekte öğretmenin kullandığı iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili 18- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir? A) Ön yargılı olmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak 19- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir? A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) Özlem’in televizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşısında geçiriyor. 20- Bir medya çalışanının haber yaparken; I. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, II. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve fikirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerekmektedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 21- Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsamında değildir? A) Gazetenin şahsi taraf tutan kanaatlerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzeltmeler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. 22- Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskân etti. Aşağıdakilerden hangisi iskân siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? A) Osmanlı idaresi kalıcı hale geldi B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlandı C) Taht kavgaları önlendi D) Bölgenin Türkleşmesi sağlandı 23- Osmanlıdaki denizcilik faaliyetleri bizimle başladı. Elimizdeki donanma gücünden yararlanan Osmanlı tersane ve donanma kurdu. Böylece kısa zamanda denizlerde hakimiyet kurmaya başladı. Bu bilgiyi veren deniz askeri (levent) hangi beyliğe ait bir askerdir? A) Hamitoğulları B) Candaroğulları C) Menteşeoğulları D) Karesioğulları 24- Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması B) Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi C) Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi D) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu 25- Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti. Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? A) Maliye Bakanı B) Adalet Bakanı C) Milli Eğitim Bakanı D) Başbakan JOKER SORU 26-Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapıkulu Askerleri B) Tımarlı Sipahiler C) Eyalet Askerleri D) Yardımcı Birlikler

  • 0
16- Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Günaydın” diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir?. C) Dikkatli iletişim nasıl olur? D) Olumlu iletişim nasıl başlar? 17- Ders anlatırken kendi aranızda konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda verilen örnekte öğretmenin kullandığı iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili 18- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir? A) Ön yargılı olmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak 19- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir? A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) Özlem’in televizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşısında geçiriyor. 20- Bir medya çalışanının haber yaparken; I. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, II. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve fikirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerekmektedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 21- Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsamında değildir? A) Gazetenin şahsi taraf tutan kanaatlerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzeltmeler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. 22- Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskân etti. Aşağıdakilerden hangisi iskân siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? A) Osmanlı idaresi kalıcı hale geldi B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlandı C) Taht kavgaları önlendi D) Bölgenin Türkleşmesi sağlandı 23- Osmanlıdaki denizcilik faaliyetleri bizimle başladı. Elimizdeki donanma gücünden yararlanan Osmanlı tersane ve donanma kurdu. Böylece kısa zamanda denizlerde hakimiyet kurmaya başladı. Bu bilgiyi veren deniz askeri (levent) hangi beyliğe ait bir askerdir? A) Hamitoğulları B) Candaroğulları C) Menteşeoğulları D) Karesioğulları 24- Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması B) Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi C) Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi D) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu 25- Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti. Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? A) Maliye Bakanı B) Adalet Bakanı C) Milli Eğitim Bakanı D) Başbakan JOKER SORU 26-Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapıkulu Askerleri B) Tımarlı Sipahiler C) Eyalet Askerleri D) Yardımcı Birlikler