Üye Ol

Oturum aç

Forgot Password

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, Soru sormak için giriş yapmalısınız..

Sorry, you do not have a permission to add a post.

Bir sorun mu var?

Sorunu Sor Cevabını Al!
Bilgi sahibi olan insanları, ihtiyacı olan insanlara bağlamak, insanları farklı bakış açılarıyla bir araya getirmek, böylece birbirlerini daha iyi anlamaları ve herkesi bilgilerini paylaşmalarına yetki vermek istiyoruz.

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç net gereklidir? 2019

 • 0

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç net gereklidir? 2019

1 Cevap

 1. Bursluluk sınavını kazanmak için kaç net yapmak lazım?

  Bursluluk sınavını kazanmak için gereken net sayıları kontenjan türlerine göre farklılık gösteriyor. Diğer kontenjan türü için daha çok net gerekirken, kanunlarla özel hak tanınan kontenjan türü için çok daha az net gerekebilir. Her sınıf ve kontenjan türü için farklı bir taban puanı dolayısı ile de farklı bir net sayısı ortaya çıkar.

  Yani %100 şu kadar net ile kazanırsınız demek çok zor. Nedeni ise her sene değişecek olan standart sapma ve burs verilecek öğrenci sayısıdır. Örneğin geçen sene 70 bin öğrenciye burs verildi Bu sene kaç kişiye burs verileceği belli değil. Daha çok öğrenciye burs verilirse elbette taban puan da düşer. Daha az öğrenciye burs verilirse taban puan yükselir.  Ancak şunu bilmekte yarar bursluluk sınavını kazanmak gerçekten de zordur.

  Aşağıdaki tabloda geçen sene yapılan bursluluk sınavı taban puanlarını verdik.  Bu taban puanlara göre sitemizden Bursluluk sınav puanı hesaplama ile tahmini kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
  2019 Bursluluk sınavı taban puanları

  KAÇ NET KAÇ PUAN ŞİMDİ HESAPLA

  Aynı net sayısını yaparak farklı kontenjanlara dâhilseniz kazanma ihtimalinizde artıyor. Bu kontenjanlar hakkında bilgi vermek gerekirse öğretmen çocuğu kontenjanları, okul yok kontenjanı, korumaya muhtaç çocuk kontenjanı ve diğer çocuk kontenjanları söylenebilir.

  Kontenjan Dağılımı:

  1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

  b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokul bulunmayan öğrencilere,

  ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır.

  2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
  a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
  b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
  ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
  d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
  e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
  ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
  h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

  • -6