Üye Ol

Oturum aç

Forgot Password

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, Soru sormak için giriş yapmalısınız..

Sorry, you do not have a permission to add a post.

Bir sorun mu var?

Sorunu Sor Cevabını Al!
Bilgi sahibi olan insanları, ihtiyacı olan insanlara bağlamak, insanları farklı bakış açılarıyla bir araya getirmek, böylece birbirlerini daha iyi anlamaları ve herkesi bilgilerini paylaşmalarına yetki vermek istiyoruz.

2 Cevap

 1. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanındaki gelişmelere “Rönesans” denir.

  A-Nedenleri

  ☺Kağıt ve matbaanın kullanılması ile düşünce iletişim ve haberleşmenin kolaylaşması

  ☺Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da zengin ve sanattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması

  ☺Sanatçıları koruyan kişilerin ortaya çıkması (Mesen)

  ☺İstanbul’un fethinden sonra bir çok bilim adamının İtalya’ya giderek orada çalışmalarda bulunması

      Rönesans ilk olarak İtalya’da  edebiyat alanında başlamış, Mikelanjelo, Leonardo da Vinci gibi büyük sanatçılar yetişmiştir. Rönesansın İtalya’da başlamasında, İtalya’nın coğrafi önemi, ekonomik durumunun iyi olması ve İtalya’nın tarihsel önemi etkili olmuştur. İngiltere’de Shakesper, İspanya’da Servantes, Almanya’da Röklen, Erasmus eserler vermiştir.

  B-Sonuçları

  ☼Küçük kan dolaşımı bulundu.

  ☼Çağdaş Avrupa’nın temelleri atıldı.

  ☼Reform ve sanayi inkılabına zemin hazırladı.

  ☼Rönesans mimarisi adı verilen yeni bir mimari tarz ortaya çıkmıştır.

  ☼Skolastik düşünce etkisini iyice azalttı. Deney ve gözleme dayalı pozitif düşüncenin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

  ☼Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı.

  Not 1- Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslam ülkeleri öncülük yaparken Rönesans hareketi ile Avrupa ülkeleri ön plana çıkmıştır.

  2- Eski Roma, Yunan ve Latin edebiyatının incelenmesi sonucu, bu edebiyat kolu ile uğraşan gruba “hümanist”, bu edebi akıma da “hümanizma” adı verilmiştir.

  • 0
 2. Rönesans
  -Avrupa da 15. ve 16 yy. da ortaya çıkan edebiyat sanat ve bilim alanındaki gelişmelere denir.İtalya da başlayan akım tüm avrupaya yayılmıştır.
  Rönesansın ortaya çıkış nedenleri
  -Avrupanın coğrafi keşiflerle zenginleşmesi
  -Eski yunan ve Roma kültürünün incelenmesi
  -Matbaanın icadıyla kitap sayısının artması
  -Din adamlarına duyulan güvenin azalmasıyla özgür düşünce ortamının oluşması
  Rönesans ın sonuçları
  -Skolastik(dar) düşünce yerini pozitif düşünce deney ve gözlem aldı
  -Bilim sanat ve edebiyatta birçok eser verilmiştir
  -Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır

  • 0